Rydning af pileskov

I forbindelse med etablering af et areal med solceller øst for Lodskovvad sommerhusområde skal den eksisterende pileskov ryddes.

Rydningen starter efter Påske 2020.

På billedet nedenfor er solcellearealet markeret med rød skravering.

Pileskoven nord for vores sommerhusområde (markeret med rød ramme på billedet) vil også blive ryddet, selvom der ikke skal opsættes solceller her. I den forbindelse vil vores flissti i den nordlige pileskov midlertidigt blive nedlagt.

Image