Målsætning for hjemmeside

Bestyrelsen har etableret en hjemmeside for grundejerforeningen (www.Lodskovvad.dk) og sørger for løbende at ajourføre den. Her kan medlemmerne blandt andet finde medlemsliste, regnskaber, budgetter og referater fra generalforsamlinger.