Målsætning for økonomi

Til den årlige generalforsamling udarbejdes der et budget og forslag til kontingent, som forventes at dække den løbende vedligeholdelse af asfaltvejen, stikveje grøfter og fællesarealer samt ønsker til forbedring af området, fremsat af bestyrelse eller medlemmer.

Hvert år besluttes hvor stor en del af kontingentet, der skal indsættes på den specifikke vej-konto. Det er alene udgifter til vedligeholdelse af stamvejen, der tages fra vej-kontoen. Øvrige udgifter, som snerydning og græsslåning af rabatten langs stamvejen tages fra driftskontoen.
Det er målet, at hensætte 250 kr. pr. parcel pr. år på vejkontoen til indestående er 500.000 kr. Derefter skal bestyrelse og generalforsamling tage stilling til den fortsatte opsparing.