Målsætning for stikveje

Stikveje vedligeholdes på en måde, så huller udbedres hvert år. Det sker ved udjævning af grusvejen. Desuden slås græskanterne efter behov.