Ordensreglement

Alle har fri adgang til fællesarealerne. I tidsrummet fra kl. 6 til solnedgang gælder det også uden for de flis belagte stier og i arbejdssporene langs grøfterne. Ophold i fællesarealet må ikke være til gene for beboerne i de nærliggende sommerhusene. Pas i øvrigt på hugorme.

Brug af plæneklipper, motorsav eller lignende støjende redskaber er kun tilladt på hverdage (incl. lørdage) i tidsrummet kl. 9 – 18.

Grenaffald må ikke oplægges i skel.

Brug af motorkøretøj er ikke tilladt på stierne.

Undgå venligst unødvendig støj og musik udendørs.

Hunde skal føres i snor overalt i fællesområderne, og dens efterladenskaber skal fjernes.

Brug af grill og bålsted – se Beredskabsstyrelsens anvisninger

Vis hensyn til øvrige beboere i området.

Det henstilles, at affyring af fyrværkeri begrænses til tidsrummet:
Nytårsaftens dag kl. 15 til 1. Nytårsdag, kl. 03, (31.12. kl. 15 – 01.01. kl. 03.)

Henstilling af affald ved containerne er ikke tilladt.

Brug genbrugspladsen i Ålbæk, der i sæsonen er åben alle hverdage kl. 12-18. Lørdag kl. 9-12.