30 hektar med solceller i Ålbæk

Taber mit sommerhus i værdi, når der etableres 30 hektar med solceller i Ålbæk?

På opfordring fra et af grundejerforeningens medlemmer har bestyrelsen undersøgt hvorvidt vores sommerhuse taber i værdi, når der etableres 30 hektar med solceller umiddelbart øst for vores område, hvor der i dag er pileskov (der dog er blevet høstet). Hvis der forventes et værditab, kan det være grundlag for en eventuel erstatningssag.

For at belyse spørgsmålet har bestyrelsen rettet henvendelse til 3 ejendomsmæglere, der sælger sommerhuse i Ålbæk-området, for at høre deres vurdering:

  • Home, Skagen                    Kasper Lykke Nielsen
  • Skagensmægleren            Ronnie Calundan
  • EDC, Skagen                       Ole Bo

Det korte svar er:
Nej.

Sommerhusene er ikke faldet i værdi og forventes heller ikke at gøre det pga. solcellerne. Som altid er der selvfølgelig nogle nuancer, der skal iagttages. Derfor kommer der her nogle vurderinger fra de 3 ejendomsmæglere, der i øvrigt svarede meget samstemmende:

  • Hvis sommerhussalget har negativ indflydelse pga solcellerne, vurderes det kun at berøre de aller nærmeste, og da kun hvis solcellerne kan ses fra sommerhuset.
    I etableringsfasen, hvor randbevoksningen ikke er groet til endnu, kan det måske være en gene.
  • Sommerhuse med mindre afstand end 200 m fra solcellerne betragtes som ”de aller nærmeste”. På Musvågevej angår det formentlig nr. 162 – 212.
  • En eventuel værdiforringelse af vores sommerhuse elimineres p.t. helt af Corona-krisen, der uforudset har betydet en stigende efterspørgsel efter sommerhuse med en stigende pris til følge. Alle 3 ejendomsmæglere melder om forrygende travlhed i øjeblikket (maj 2020).
  • Samlet set forventes sommerhusene i vores område ikke at falde i værdi i overskuelig fremtid.

Værditabsordning
Der er vedtaget en værditabsordning, der under visse betingelser kan søges af ejere af ejendomme, der ligger tættere på solcelleanlæg, end 200 m. Det er Energistyrelsen (ens.dk), der administrer ordningen.

Såfremt nogle af vores medlemmer kan få del i ordningen, er European Energy, der skal opsætte solcelllerne, forpligtet til at informere om dette. Det forventes at blive afgjort aller sidst på året eller i starten af 2021.

Konklusion
På baggrund af ovenstående foretager bestyrelsen sig ikke yderligere end løbende information om solcelle-projektet, incl. den cykelsti, som European Energy har accepteret at anlægge langs den vestlige kant af solcellearealet, samt langs Hirtshalsvej fra jernbaneoverskæringen mod øst til rundkørslen ved Skagensvej.

Bestyrelsen lader det være op til den enkelte grundejer selv at overveje en eventuel erstatningssag for værditab pga solcellerne.

Image

Maj 2020

Sommerhusområdet er markeret med gul skravering.
Solcellearealet er markeret med rød skravering.