Flisningsordning

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Lodskovvad har indgået aftale med Jens Ole Christensen om flisning af grenaffald.

Flisnings-ordningen fungerer således:
Man har mulighed for at lægge grene ud til vejen ved egen grund 2 perioder om året. Jens Ole henter ikke grene inde på grunden. For at gøre flisningsarbejdet rationelt opfordrer Jens Ole til at danne fælles grenbunker med naboerne, eventuelt ved en vendeplads for enden af stikvejen. Der må ikke lægges grene ud til asfaltvejen men alene til grusvejene.

  •  Om foråret er perioden fra 1. marts til 30. april.
  •  Om efteråret er perioden fra 1. september til 31. oktober.


Jens Ole vil i løbet af perioden køre området igennem, til alt er fliset og 
eventuelt lagt ud på stierne. Aftalen betyder, at der ikke kommer til at ligge grene i mere end cirka en måned.

Samtidig vil Jens Ole køre fællesområderne igennem, og save ned og flise, hvor der trænger. Flisen vil i videst mulig omfang blive brugt på stierne.
Ordningen er beregnet til at bruge, når man rydder op på egen grund og skærer grene ned, samt fælder træer.

Hvis man har behov for beskæring af træer og buske udenfor de angivne tidspunkter, må man selv sørge for flisning eller bortkørsel.

OBS! Der må ikke lægges grene ud til vejen udenfor de ovenfor angivne perioder.

Har man større mængder, kan man selv kontakte Jens Ole Christensen på tlf. 4011 1307 for at lave en aftale for egen regning.

OBS! Det er ikke tilladt selv at begynde fældning eller oprydning på fællesarealer.

Bestyrelsen henstiller endvidere til at afklippede grene ikke anvendes til at bygge diger/hegn med, da dette virker som brandfælder/"krudttønder" en varm sommerdag.

Hvis du har  behov for et læs flis på din sommerhusgrund, kan du bestille det ved bestyrelsesmedlem Hans Peter Augustesen (25 33 50 23, hanspeteraugustesen@gmail.com), så vil han aftale det fornødne med Jens Ole Christensen. Et læs flis koster 250 kr., som faktureres af grundejerforeningen.

OBS; flisnings ordningen er p.t. sat i bero - indtil der er flis nok på vores stisystem

Image