Målsætning for vedligehold af asfaltvejen (Musvågevej)

Stamvejen skal vedligeholdes på en måde, så slidlaget holder længst muligt. Det gøres efter behov ved:

• Revneforsegling
• Fræsning af rabatter, så vandet på vejen kan løbe af

Asfaltbelægningen skal til stadighed overvåges, så forebyggende vedligeholdelse kan iværksættes. Når der skal pålægges nyt slidlag på hele eller dele af stamvejen, skal der indhentes tilbud fra flere asfalt-firmaer.