Målsætninger

Målsætninger for Grundejerforeningen Lodskovvad af 2016 

(Ajourført: 03.03.2018 )

Hensigten med at nedskrive en målsætning for forskellige områder og emner er, at blive enige om en fælles referenceramme for vores bestyrelsesarbejde. Målsætningerne skal være dynamiske over tid, og tages op med jævne mellemrum, fx en gang om året. Desuden skal Målsætningerne præsenteres for og accepteres af medlemmerne på generalforsamlingen.

Hjemmeside 

Bestyrelsen har etableret en hjemmeside for grundejerforeningen (www.Lodskovvad.dk) og sørger for løbende at ajourføre den. Her kan medlemmerne blandt andet finde medlemsliste, regnskaber, budgetter og referater fra generalforsamlinger.

Mailboks 

Fra hjemmesiden kan der sendes en mail til foreningens mailboks. Foreningens mailboks overvåges af bestyrelsen, der besvarer tilsendte mails. Endvidere bruges foreningens mailboks til indkaldelse til generalforsamlinger samt øvrig information til medlemmerne.