Renovation

ÆNDRET AFFALDSSORTERING FRA 1. JANUAR 2023

Fra d. 1. Januar 2023 skal alle i Frederikshavn kommune sortere affald i 10 affaldstyper.

Der sorteres således: Madaffald, farligt affald, glas, mad- og drikkekartoner, tekstilaffald, metal, pap, papir, plast, restaffald.

Hver husstand får to affaldsbeholdere - den nuværende til mad- og restaffald og en ekstra beholder med et rum til plast, metal, mad- og drikkekartoner, pap og papir.

Mad- og restaffald skal i poser - og forblive i poser, når det smides i affaldsbeholderen. Andet affald smides direkte i beholder.

Farligt affald afleveres på genbrugspladsen. Glas afleveres i boblerne ved indkørslen til Musvågevej.

Beholder til mad- og restaffald tømmes hver 2. uge. Anden beholder tømmes hver 3. uge.

Husk, at have tilstrækkelig størrelse på affaldsbeholderne, især hvis du udlejer.

Bemærk: Det vil være en fordel med et ly/ skjul til affaldsbeholderne, så de ikke vælter, når det stormer.

Se link til Forsyningen her.

Image
Image