Målsætning for vedligehold af fællesarealer

Fællesarealer vedligeholdes, så både hede- og plantage-præget opretholdes. Desuden er det målsætningen, at gøre alle fællesarealer tilgængelig for medlemmerne. Det er målsætningen at opretholde både plantage-arealerne med nåletræer og de åbne hede-arealer med lavt voksende egnsprægede planter. Det gøres ved:

  • Anlæggelse og vedligeholdelse af flis-belagte stier i fællesarealerne i et omfang, der besluttes i bestyrelse eller på generalforsamling
  • Etablering og vedligeholdelse af træbroer over vandløb
  • Fældning af stormfaldne træer incl. flisning af kronen
  • Fældning af gamle udgåede træer.
  • Udtynding og fjernelse af selvsåede træer, så de tilbageværende ikke bliver for tynde og svage
  • I nogen grad bekæmpe invasive planter
  • Eventuelt genplantning med egnsprægede planter (dog ikke i området syd for Musvågevej, da det er et §3-Naturbeskyttelsesområde).
  • Eventuelle nye anlæg (grøfter, broer, stier, beplantning) kan kræve tilladelse, som bestyrelsen i så fald er pligtig til at indhente.