Ordensreglement

Alle har fri adgang til fællesarealerne. I tidsrummet fra kl. 6 til solnedgang gælder det også uden for de flis belagte stier og i arbejdssporene langs grøfterne. Ophold i fællesarealet må ikke være til gene for beboerne i de nærliggende sommerhuse. Pas i øvrigt på hugorme.

 • Brug af plæneklipper, motorsav eller lignende støjende redskaber er kun tilladt på hverdage (incl. lørdage) i tidsrummet kl. 9 - 18.
 • Grenaffald må ikke oplægges i skel.
 • Brug af motorkøretøj er ikke tilladt på stierne.
 • Undgå venligst unødvendig støj og musik udendørs.
 • Hunde skal føres i snor overalt i fællesområderne, og dens efterladenskaber skal fjernes.
 • Brug af grill og bålsted – se Beredskabsstyrelsens anvisninger
 • Vis hensyn til øvrige beboere i området.
 • Det henstilles, at affyring af fyrværkeri begrænses til tidsrummet:
  Nytårsaftens dag kl. 15 til 1. Nytårsdag, kl. 03, (31.12. kl. 15 – 01.01. kl. 03.)
 • Henstilling af affald ved containerne er ikke tilladt.
 • Brug genbrugspladsen i Ålbæk, der i sæsonen er åben alle hverdage kl. 12-18. Lørdag kl. 9-12.

 Anvisning til lejere, danske som udenlandske kan læses eller downloades her.

Eventuelt udskriv og giv anvisningen til udlejningsbureau.

Image