Målsætning for vedligehold af grøfter

De vandførende grøfter i foreningens område vedligeholdes efter behov ved rydning af skud fra træer og buske i grøften samt opgravning af bundaflejringer. Dette gøres efter disse kriterier:

    • Grøfterne vedligeholdes efter behov og med respekt for naturen med det formål at sikre vandafstrømningen fra grundejerforeningens område.
    • Grøfter, der løber i skel til en parcel eller i skel mellem to parceller skal også vedligeholdes af grundejerforeningen, med mindre grundejerne selv ønsker at gøre dette for egen regning og på samme tid, som grundejerforeningen udfører vedligeholdelse på øvrige grøfter.
    • Ønske om rørlægning af grøfter langs enkelt parceller fra medlemmer behandles i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.
  • Det er målsætningen, at ikke-vandførende grøfter, fx grøften på den sydlige side af Musvågevej fra Lodskovvadvej mod øst til det første sving, ikke nødvendigvis skal ryddes for træer og buske, da disse tilsyneladende suger så meget vand, at de holder grøften tør. Så længe, der ikke er problemer med at lede overfladevandet bort, skal sådanne grøfter ikke ryddes og oprenses, men overvåges løbende.