Målsætning for snerydning

I tilfælde af behov for snerydning foretages dette på såvel stamvejen som på stikveje. Bestyrelsen træffer aftale med en entreprenør om snerydning.

Hvis snerydning ikke er foretaget, så kontakt formanden (Niels Bloch, telf. 2374 7180).