Målsætning for flisning af grenaffald fra private parceller

Det er målsætningen at opretholde en flis-ordning, så medlemmerne uden beregning kan lægge grene fra egen parcel ud til stikvejen. Herefter vil grundejerforeningens entreprenør flise de udlagte grene.
Det er målsætningen i videst muligt omfang at flise grenaffald fra de private parceller og fra fællesområderne og anvende flisen til vedligeholdelse af stier i fællesområder. Desuden, hvis der er flis nok og mod betaling, at tilbyde medlemmer at få udlagt flis i indkørslen til deres parcel.

Det skal i videst muligt omfang undgås at bortkøre grenaffald fra grundejerforeningens område.