Målsætning for mailboks

Foreningens mailadresse er:  lodskovvad2016@gmail.com

Fra hjemmesiden kan der sendes en mail til foreningens mailboks. Foreningens mailboks overvåges af bestyrelsen, der besvarer tilsendte mails. Endvidere bruges foreningens mailboks til indkaldelse til generalforsamlinger samt øvrig information til medlemmerne.