Målsætning for vedligehold af grusveje

Grusveje vedligeholdes på en måde, så huller udbedres hvert år. Det sker ved udjævning af grusvejen. Desuden slås græskanterne én gang om året.