Målsætning for hjemmeside

Grundejerforeningens ønske med hjemmesiden er at give   medlemmerne information om sommerhusområdet og foreningens arbejde. Her kan medlemmerne blandt andet finde medlemsliste, regnskaber, budgetter og referater fra generalforsamlinger.